Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Środki reklamy i kryteria ich wyboru

Reklama jako działalność informacyjna oraz nakłaniająca jej reklamy odbiorcę do określonego działania na rynku jest prowadzona za pośrednictwem środków reklamowych. Są one nosicielami informacji i sugestii, które przedsiębiorstwo chce przekazać na rynek.

Środki reklamy mogą być wykorzystane do przekazywania na rynek informacji o różnych zjawiskach, będących przedmiotem reklamy. Głównym przedmiotem reklamy jest produkt oraz jego funkcjonalna lub symboliczna charakterystyka. W zależności od rodzaju produktu, reputacji przedsiębiorstwa działającego na rynku itp. przedmiotem reklamy może być marka. Reklama może dotyczyć również warunków sprzedaży produktu (miejsca sprzedaży) lub korzyści, jakie może osiągnąć odbiorca. Przedmiot reklamy jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wybór środków reklamowych.

Rodzaje Przy sprzedaży produktów na rynku mogą być wykorzystywane środków różne środki reklamy. Do najważniejszych zalicza się: prasę, reklamy radio, kino, telewizję oraz różne środki reklamy pocztowej (listy reklamowe, ulotki, karty pocztowe, foldery, katalogi itp.). Ważnym środkiem reklamy są plakaty reklamowe2. Charakterystykę podstawowych środków reklamy przedstawia tablica 13.1.

Szczegółową charakterystykę poszczególnych środków reklamowych zawierają m.in. następujące prace: K. Białecki, Elementy marketingu eksportowego, Warszawa 1968 T. Sztucki, Reklama i aktywizacja sprzedaży, Warszawa 1971. cd. tablicy 13.1

Środki reklamowe można rozpatrywać również z punktu widzenia technicznego sposobu przekazywania odbiorcom informacji. Dany sposób przekazywania informacji może bardziej lub mniej atrakcyjnie i skutecznie przyciągać uwagę odbiorcy. Techniczny sposób przekazywania informacji może obejmować teksty pisane (prasa), teksty mówione (radio), wizualną prezentację produktów (telewizja) itp. Techniczny sposób przekazywania informacji związany z danym środkiem reklamy może niekiedy przesądzać o jego wyborze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.