Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Napływ kapitału zagranicznego na polski rynek ubezpieczeń

Anthony B. Wyand, wiceprezes grupy ubezpieczeniowo-finansowej Commercial Union, przy podejmowaniu w tej firmie decyzji o wejściu na rynek polski, brano przede wszystkim pod uwagę bardzo wysoki poziom ryzyka. Według oceny brytyjskich specjalistów było ono na tyle duże, że liczono się w firmie nawet z całkowitą utratą kapitału zainwestowanego w Polsce. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że zakłady ubezpieczeń z udziałem kapitału zagranicznego oferujące ubezpieczenia na życie sprzedają prawie 1/3 polis na życie. O znaczącej pozycji kapitału zagranicznego w dziale ubezpieczeń na życie świadczą dane przedstawione na poniższym diagramie.

Z roku na rok nasila się tendencja ze strony zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału głównie w ubezpieczenia na życie (dział I) – rys. 18. W ZWiązKU Z tym obecnie (dane na 31.12.1999) prawie 45% środków zaan- gażowanych w Ic dziialność pocKodzi ‚/ zagranicy. NstOIIllSSt W dziale ubeZ- pieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (II), przy znacznie większej popularności tych produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku – ponad 50% kapitału wykazanego w pasywach pochodzi z zagranicy, jednak przewiduje się odwrócenie tych proporcji w najbliższym czasie i szybszy rozwój sektora ubezpieczeń na życie.

Taki układ nasuwa wniosek, że mimo odmiennej obecnie, w porównaniu z Zachodnią Europą, struktury polskiego rynku ubezpieczeniowego, należy w przyszłości spodziewać się bardziej wzmożonego – w stosunku do pozostałych – rozwoju ubezpieczeń dobrowolnych, w tym na życie. Przewidywania te znalazły swoje poparcie w raporcie opracowanym przez specjalistów z firmy Swiss Re – światowego potentata z dziedziny reasekuracji. Zawarte w nim informacje wskazują, że obecnie około 1/5 składki ubezpieczeniowej naszego regionu Europy, jest zbierana przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Według tego opracowania przy założeniu 4-6% wzrostu gospodarczego w latach 1995-2000, istnieje możliwość średnio 5-8% realnego wzrostu składki w ubezpieczeniach majątkowych oraz 7-12% w ubezpieczeniach na życie – rys. 199.

Duży napływ kapitału zagranicznego powoduje jeszcze dodatkowe korzyści dla naszego rynku ubezpieczeniowego. Wraz z inwestorami przyjeżdża do Polski doświadczona kadra menedżerska, która w wielu przypadkach jest zalążkiem budowy nowoczesnej strategii działania nowych zakładów ubezpieczeniowych. Wraz z wiedzą jest sprowadzana do Polski nowoczesna technologia, jak również sprawdzone produkty i techniki działania na rynku. W sytuacji niedoboru rodzimych fachowców z tej dziedziny, zjawisko to stanowi dodatkowy impuls rozwoju dla ubezpieczeń.

Dopełnieniem tej analizy niech będzie standardowe porównanie dynamiki zmian udziałów w rynku poszczególnych zakładów ubezpieczeń liczonych według wartości zebranej składki w rozbiciu – zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej – na poszczególne działy (tab. 7.7).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.