Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Złożoność procesu segmentacji rynku

Zaprezentowana procedura segmentacji rynku nie jest oczywiście wolna od pułapek i zagrożeń. Segmentacja to działanie wymagające czasu, które niestety często pochłania także znaczne środki finansowe, wydatkowane głównie na zdobywanie…

Regulaminy KIR – dalszy opis

KIR organizuje transport (przewóz) dokumentów rozliczeniowych i odpowiada za zawinione opóźnienia i błędy w wymianie dokumentów rozliczeniowych i realizacji innych czynności w ramach rozrachunków międzybankowych. Przesyłki transportowane…

Skokowy spadek zapotrzebowania na robotników

Zapotrzebowanie na robotników w wysoko rozwiniętych krajach stale i drastycznie maleje. W USA robotnicy przemysłowi stanowią dzisiaj zaledwie ok. 4% łącznego zatrudnienia. przypadkach (dotyczy to chociażby ogromnych hurtowni typu Makro…

Apia

W1993 roku wspólnicy uruchomili rozlewnię wody pochodzącej z v-orsko geologicznych okresu karhońskiego w Czatkowicach koło K' eszowic (w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej). Woda jest rozlewana do butli i wraz z akcesoriami (drewniane…

Struktura polskiego rynku ubezpieczeń cz. II

Od sierpnia 1990 r., czyli od czasu demonopolizacji ubezpieczeń gospodarczych zaszło na tym rynku bardzo dużo zmian. Jednym z przejawów dokonujących się przekształceń jest rosnąca liczba zakładów ubezpieczeń, działających na naszym rynku…

Istota wzajemności w ubezpieczeniach

Idea wzajemności, jako mechanizm ekonomiczno-prawny, mający na celu łagodzenie negatywnych następstw zdarzeń losowych sięga średniowiecza i - co ciekawe - znacznie wyprzedza powstanie komercyjnych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.…

Książka

Kolejnym krokiem po napisaniu raportu jest napisanie książki. Nie jest to wcale tak nużące, jak Ci się wydaje. Jeśli potrafisz się wypowiadać, potrafisz też pisać. Napisanie 200 stron książki przy tempie jednej strony dziennie zajmie mniej…