Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Pobieranie przez bank znaków pieniężnych

Dostarczone przez producentów nowe banknotyi monety są w oryginalnych opakowaniach, więc nie podlegają obowiązkowi natychmiastowego przeliczenia mogą być przechowywane. Natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oryginalnych opakowań, opakowania te podlegają niezwłocznemu otwarciu, celem sprawdzenia ich zawartości. W wyjątkowych sytuacjach banknoty i monety pochodzące z uszkodzonych oryginalnych opakowań mogą być szczegółowo przeliczone w ciągu 6 dni roboczych od daty otrzymania gotówki, jeżeli uszkodzenie opakowania nie nasuwa podejrzeń, że dokonane zostało w celach przestępczych. Banknoty i monety w oryginalnych opakowaniach można wypłacać bez wcześniejszego przeliczenia tylko pełnymi opakowaniami. Z chwilą otwarcia wiązki banknotów w oryginalnym opakowaniu, przeliczeniu podlega każda paczka z danej wiązki. Na dowód dokonania tej czynności liczący podpisuje się na opasce paczki banknotów i zamieszcza nazwę oddziału banku oraz datę przeliczenia paczki. Podobnie z chwilą otwarcia saszetki z monetami – przeliczeniu podlega cała jej zawartość.

Banki pobierają znaki pieniężne z oddziałów okręgowych NBP i tam odprowadzają znaki zniszczone i ewentualne nadwyżki. Banki mogą zaopatrywać się w krajowe i zagraniczne znaki pieniężne w innych bankach krajowych i zagranicznych na umownie ustalonych zasadach. Pobieranie przez bank znaków pieniężnych z oddziału okręgowego NBP odbywa się według następujących zasad:

– a) przy odbiorze gotówki bank obowiązany jest sprawdzić, czyjej opakowanie nie zostało naruszone,

– b) na odwrocie przywieszek do worków przesyłkowych z banknotami oraz worków zbiorczych z monetami należy zamieścić nazwę banku i datę otrzymania gotówki,

– c) sumaryczne sprawdzenie gotówki, polegające na ustaleniu ilości wiązek i ilości paczek w wiązce oraz ilości woreczków jednostkowych (pakietów) w workach zbiorczych z monetami dokonywane jest nie później niż w ciągu 6 dni roboczych, a szczegółowe przeliczenie pod względem ilości i jakości znaków – w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania gotówki. Nie dotyczy to znaków pieniężnych w oryginalnych opakowaniach, które podlegają obowiązkowi szczegółowego przeliczenia w okresie 2 lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.