Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Utrzymanie produktu w nie zmienionej postaci

Proces usprawniania i upraszczania produktu powinien być poprzedzony analizą możliwości utrzymania go w nie zmienionej postaci. Postępowanie polegające na utrzymywaniu istniejącego produktu w nie zmienionej postaci może być stosowane zwłaszcza wtedy, gdy potrzeby zaspokajane przez produkt nie ulegają żadnym lub ulegają tylko nieznacznym zmianom, a ilościowy potencjał rynku się zwiększa. Czynniki te oraz brak na rynku towarów konkurencyjnych przyczyniają się do wydłużenia okresu żywotności produktu. Gdy warunki te nie są w pełni spełnione, produkt może być utrzymany w nie zmienionej postaci, jeżeli istnieje możliwość zmiany segmentu rynku oraz znalezienia nowego obszaru potrzeb. Zachowanie istniejącego produktu w nie zmienionej postaci może nastąpić również wtedy, gdy jego sprzedaż może być utrzymana na założonym przez przedsiębiorstwo poziomie dzięki zmianie strategii sprzedaży. Jeżeli działania te są nieskuteczne lub nieopłacalne, należy rozważyć możliwości podjęcia innych działań związanych z produktem.

Podstawową przesłanką usprawniania produktu i jego wyposażenią są zmiany potrzeb konsumenta oraz pojawienie się na produktu rynku produktów konkurencyjnych. Usprawnianie produktu i jego może obejmować wszystkie jego funkcje i wyposażenie bądź wyposażenia tylko niektóre z nich. Decyzje o funkcjonalnym usprawnianiu produktu mogą prowadzić do racjonalnych rozwiązań, jeżeli są poprzedzone analizą czynników, które wpływają na wielkość sprzedaży produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.