Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Nierozdzielność procesów wytwarzania i konsumpcji

Z nierozdzielnością usługi z osobą wykonawcy ściśle łączy się cecha polegająca na zbieżności miejsca i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumowania. Usługa jest konsumowana tak długo, jak długo trwa czynność jej świadczenia. Brak możliwości istnienia usługi poza procesem jej świadczenia ma istotne konsekwencje z punktu widzenia konsumpq’i usług. Musi ona mianowicie odbywać się zarówno w czasie, jak i miejscu świadczenia usługi. Oznacza to, że nabywca występuje w procesie wytwarzania usługi. Z tej cechy wynika, że usługi mają „lokalny” charakter i że trudno jest wytwarzać je w skoncentrowany sposób.

Różnorodność. Usługi są bardzo różnorodne i nieporównywalne. Różnią się w zależności od miejsca, czasu wytwarzania, umiejętności i indywidualnych predyspozycji osób świadczących usługi itp. Różnorodność usług wydatnie ogranicza możliwości ich standaryzacji oraz kontroli poziomu ich jakości.

Nietrwałość. Nietrwałość usług należy rozumieć jako brak możliwości istnienia usługi poza procesem jej wytwarzania. Pogląd o nietrwałości usług nie może być utożsamiany z przekonaniem, że równie nietrwałe są efekty czynności usługowych. Efekty te bowiem może charakteryzować duży stopień trwałości. Nietrwałość usług oznacza, że nie można ich magazynować (co wyklucza podejmowanie produkcji na zapas), ciągłość sprzedaży w takiej sytuacji wymaga spełnienia zupełnie innych warunków niż przy oferowaniu produktów materialnych (np. magazynowanie środków świadczenia usług ze względu na wahania popytu na usługi).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.