Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Etap drugi analizy rynku – wykorzystanie opinii ekspertów

Nieocenionym źródłem informacji o rynku są pracownicy naszej firmy – warto o tym pamiętać, ponieważ raczej niewiele firm w Polsce korzysta w pełni z wiedzy posiadanej przez pracowników działów sprzedaży i obsługi klientów. Aby przeprowadzić analizę rynku z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów wiedzy, należy zgromadzić zespół ekspertów, złożony z pracowników działów sprzedaży, obsługi klientów i marketingu, i oszacować, jaka może być w następnych latach wielkość rynku obsługiwanego, dostępnego, a także całości rynku. Można też wysłać pocztą elektroniczną gotowy formularz (na przykład kwestionariusz przygotowany w Excelu) do wszystkich pracowników obsługujących klientów i poprosić o ich o podanie następujących informacji:

– jaka, ich zdaniem, będzie wielkość rynków (obsługiwanego, dostępnego i całości rynku) na przykład w trzech następnych latach,

– co sprawia, że firma nie obsługuje jakiejś części rynku, w wyniku czego pewne jego segmenty są dla niej niedostępne.

Następnie powinniśmy przeanalizować zgromadzone dane, wykorzystując arkusz kalkulacyjny (na przykład do obliczenia średniej arytmetycznej). Otrzymane skonsolidowane wyniki warto potem omówić na spotkaniu z respondentami. Dzięki temu poznamy różnice zdań, co może wpłynąć na skorygowanie przyjętych wartości opisujących pojemność rynku. Po porównaniu danych z raportów rynkowych z opiniami pracowników zazwyczaj jesteśmy już w stanie wprowadzić do planu opracowanego w Excelu informacje o wielkości poszczególnych rynków. Możemy także dodać krótki komentarz z wyjaśnieniem, dlaczego firma nie ma dostępu do wszystkich segmentów rynku i nie są one przez nią obsługiwane. Gdy wprowadzimy dane do arkusza Excel na CD-ROM-ie załączonym do niniejszej książki, otrzymamy automatycznie wygenerowany wykres słupkowy, a także informacje o dynamice poszczególnych części rynku oraz o udziałach w rynku obsługiwanym, rynku dostępnym i w całości analizowanego rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.