Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Złożoność procesu segmentacji rynku

Zaprezentowana procedura segmentacji rynku nie jest oczywiście wolna od pułapek i zagrożeń. Segmentacja to działanie wymagające czasu, które niestety często pochłania także znaczne środki finansowe, wydatkowane głównie na zdobywanie informacji rynkowych o naszych klientach. Informacje te obejmują nie tylko dane geo- i demograficzne czy ekonomiczne, ale także psyehograficzne.

Ukryte pułapki segmentacji rynku. Najważniejszą z pułapek segmentacji jest nakładanie się segmentów i niejasny ich podział, wynikający zwykle z wyboru kryteriów różnicujących potencjalnych klientów tylko w niewielkim zakresie. W efekcie nie otrzymujemy jasnego podziału na jednorodne grupy nabywców, ale masę klientów. Często popełnianym błędem jest też zbytnie rozdrobnienie segmentacji, prowadzące do podziału rynku na tak małe segmenty (często nazywane niszami), że dla wielu firm operowanie w nich może być nieopłacalne ekonomicznie. Należy więc wybierać ograniczoną liczbę (ale nigdy wyłącznie jedno) kryteriów segmentacji, a ponadto muszą one wyraźnie różnicować klientów. Takimi kryteriami mogą być: wiek (na przykład w wypadku muzyki, odzieży), dochody (w wypadku samochodów), a czasem oczekiwane korzyści (dotyczy to między innymi Actimelu czy jogurtów). W określeniu tych istotnie różnicujących kryteriów pomagają pakiety statystyczne (SPSS, Statistica), a nierzadko wystarczy użycie programu Excel. Innymi zagrożeniami dla segmentacji mogą być:

– nieprecyzyjne opisanie istniejących segmentów,

– pominięcie ważnych kryteriów segmentacji,

– wybór przez menedżerów kilku segmentów i oferowanie w nich podobnych produktów (daje to obniżenie kosztów),

– wybór segmentów, które nie są opłacalne dla firmy ze względów ekonomicznym,

– wybór segmentów niepowiązanych z przyjętą strategią działania firmy,

– przyjęcie niewłaściwej strategii pozycjonowania, opartej na czynnikach nieistotnych dla tej grupy docelowej,

– problemy związane z zebraniem odpowiedniej liczby informacji o istniejących segmentach,

– kłopoty z dotarciem do wybranej grupy docelowej z informacją o firmie i jej ofercie,

– bariery związane z możliwościami dotarcia z produktem do wybranego segmentu,

– wybór segmentu, który ze względu na zasoby firmy (obecne lub potencjalne) nie jest możliwy do obsługi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.