Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Skokowy spadek zapotrzebowania na robotników

Zapotrzebowanie na robotników w wysoko rozwiniętych krajach stale i drastycznie maleje. W USA robotnicy przemysłowi stanowią dzisiaj zaledwie ok. 4% łącznego zatrudnienia. przypadkach (dotyczy to chociażby ogromnych hurtowni typu Makro Cash and Carry czy HIT), dominują zmiany niekorzystne: więcej ludzi traci pracę (w handlu detalicznym, i nie tylko) niż ją zyskuje dzięki tym gigantom.

W części bardzo dużych firm – zwłaszcza tych, które nie funkcjonują w obszarze silnej konkurencji bądź też są w pozycji prawnie uprzywilejowanej – mają miejsce rozrzutność i niegospodarność, niedostateczne zainteresowanie przyszłością i rozwojem, nadmierne poczucie bezpieczeństwa i bezkarności, „mocarstwowe” myślenie.

Problematyka związana z funkcjonowaniem bardzo dużych firm i zarządzaniem nimi (w tym zarządzaniem pracą) jest bardzo ważna w Polsce, gdzie duża liczba takich właśnie firm pozostała „w spadku” po okresie realnego socjalizmu. Firmy te u progu lat 90. były na ogół znacznie zdekapitalizowane, dysponowały najczęściej przestarzałymi technologiami i miały nadwyżki zatrudnienia, aczkolwiek niektóre z nich utrzymywały kontakt ze światową czołówką i miały znaczenie również w skali międzynarodowej. Bardzo duże polskie przedsiębiorstwa dawały zatrudnienie dla blisko połowy ogółu pracujących (jeśli brać pod uwagę również zatrudnienie u kooperantów).

Firmy te pełniły też ważną funkcję szkoleniową – były kuźnią kadr kierowniczych, specjalistów i rzemieślników dla mniejszych zakładów pracy, także prywatnych. Dla przykładu, większość właścicieli i duża część pracowników firm zajmujących się lakiernictwem i blacharstwem samochodowym w Warszawie i okolicach to ludzie, którzy zawodu praktycznie uczyli się w warszawskiej FSO i pracowali tam co najmniej kilka lat. Giganty przemysłowe były więc jednocześnie machinami szkoleniowymi, pracującymi w dużym stopniu na rzecz lokalnych rynków pracy (fluktuacja kadr była w Polsce jeszcze w latach 80. bardzo wysoka). Wywierały również znaczny (często dominujący) wpływ na rozwój lokalnej infrastruktury i budownictwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.