Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Technologie komputerowe zaaplikowane w bankowości

Oddział banku, w którym wprowadzono kompleksową komputeryzację, może automatycznie rozliczać się z innymi oddziałami operacyjnymi, czemu służy moduł „rozliczenia międzyoddziałowe i międzybankowe”. Teletransmisji towarzyszy normalizacja przekazywanych dyspozycji płatniczych, aby zawierały one niezbędne informacje (np. nadawca, odbiorca, kwota i tytuł rozliczenia). Zakodowane zlecenia płatnicze klientów są następnie teletransmitowane. Normalizacja (standaryzacja) zleceń płatniczych w postaci zapisów magnetycznych pozwala zastąpić papierowe dokumenty rozliczeniowe zapisem elektronicznym.

Informacje zgromadzone w bankowych komputerach reprezentują wartości materialne, więc muszą podlegać troskliwej ochronie. Zakłócenia w dostępie do zasobów tych danych mogą sprawić bankom wiele kłopotów, jak straty z mylnie lub z opóźnieniem rejestrowanych operacji oraz spadek zaufania klientów. Utrata lub zniszczenie zasobów informacji może pociągać za sobą katastrofalne skutki. Chociaż stale wzrasta niezawodność systemów komputerowych, nie można wykluczyć zdarzeń losowych, jak pożary, powodzie, czy awarie zasilającej sieci elektrycznej. Dlatego konieczne jest tworzenie zabezpieczeniowych kopii zapisów. Są one przechowywane w taki sposób, aby w razie potrzeby mogły być wykorzystane dla odtworzenia zbiorów lub pojedynczych zapisów danych (informacji). Zatem konieczne jest codzienne aktualizowanie (uzupełnianie) tych kopii zapisów.

Drugą podstawową formą zabezpieczenia ciągłości pracy jest dublowanie instalacjiw sposób chroniący bank przed skutkami uszkodzeń składowych części systemu przetwarzania danych. Można do nich zaliczyć także stabilizatory napięcia, a nawet własne generatory energii elektrycznej. Znacznie częstszą przyczyną drobnych uszkodzeń, hamujących proces przetwarzania były zanieczyszczenia, co potwierdza praktyka polskich banków. Dlatego należy regularnie czyścić urządzenia oraz ich otoczenie i podejmować działania redukujące powstawanie kurzu nie wolno palić ani spożywać posiłków w pomieszczeniach komputera itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.