Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Wskaźniki kontrolne dla firmy Sport Shoes

– Shoes można wyciągnąć następujące wnioski:

– W najbliższych latach będzie wzrastał zarówno wartościowy, jak i ilościowy udział w iynku, przy czym udział wartościowy będzie większy od ilościowego (przedstawiono to dodatkowo na wykresie). Świadczy to o tym, że średnia cena produktów firmy jest wyższa od przeciętnych cen na rynku (należy wziąć pod uwagę to, że znaczna część sprzedawanego obuwia sportowego to tanie buty chińskie).

– W porównaniu z wyrobami największego konkurenta produkty Sport Shoes będą tańsze o 23% (na podstawie interpretacji indeksu cenowego).

– Chociaż firma planuje zwiększyć udział swoich wydatków marketingowych do 8,5% obrotów, to jednak nadal jej udział w komunikacji marketingowej na rynku (sliare of spending) będzie znacznie mniejszy od jej udziału w rynku i wyniesie 5,7%.

– Jeśli chodzi o wskaźniki efektywności komunikacji, to wskaźniki kosztu dotarcia do tysiąca odbiorców przekazu (CPT) oraz kosztu pozyskania jednego klienta (CPS) będą się kształtowały – według założeń – na bardzo korzystnym poziomie.

– Na podstawie badań marketingowych oceniono, że 2,9% odbiorców przekazów komunikacyjnych zainteresuje się ofertą firmy, a z tej grupy 14,0% złoży zamówienie (dokona zakupu).

– Jeśli chodzi o świadomość reklamy, to według założeń ma osiągnąć wartość wyższą od wskaźnika świadomości marki. Wskaźnikiem lojalności klientów, do którego osiągnięcia planuje się zbliżyć firma, jest 60% lojalnych nabywców, a intencję zakupu produktów w grupie docelowej oceniono na 30%.

W Car Air Cond postanowiono rozpocząć proces zarządzania zmianą, jaką było niewątpliwie otwarcie się firmy na innych klientów poza stałym partnerem z przodującego koncernu motoryzacyjnego, w krótkiej perspektywie czasowej. Stąd też znaczną część działań wykonano do połowy pierwszego roku wdrażania planu. Nowo powołany menedżer marketingu przełożył każdy z celów strategicznych na kilka celów operacyjnych. Zestawienie projektów marketingowych zawiera harmonogram przedstawiony na ilustracji 8.6.

Złożoność działań do wdrożenia w firmie Car Air Cond wynika między innymi z planowanego jednoczesnego wejścia na różne rynki: do komisów, na giełdy oraz na rynki zagraniczne. Realizacja wszystkich tych projektów zostanie poprzedzona badaniami i rozpoznaniem rynków, a także kampanią reklamową towarzyszącą wprowadzaniu do komisów i na giełdy samochodowe klimatyzatorów do aut używanych. Chociaż nie zaplanowano dotąd strategicznych działań do wdrożenia w drugiej połowie roku, to jednak na pewno pojawią się one po weryfikacji założeń wprowadzania w życie wcześniej zaplanowanych działań.

Firma Car Air Cond dopiero tworzy od podstaw system marketingowej informacji strategicznej, stąd też wpisanie do planu niektórych wartości kontrolnych było zadaniem niełatwym. Przyjęto jednak pewne założenia i po uzupełnieniu danych wejściowych otrzymano informacje przedstawione w tabeli 8.7.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.