Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Macierz McKinseya

Po uzupełnieniu wszystkich danych uzyskamy łączną ocenę ważoną, która także zostanie przedstawiona w formie graficznej – otrzymamy w ten sposób zalecenie dotyczące zastosowania jednej ze strategii: inwestowania, selektywnego inwestowania lub wycofywania się/zgamiania zysków. Tym samym mamy potwierdzenie i weryfikację założeń z wcześniejszych analiz – audytu marketingowego, SWOT oraz analizy BCG.

Każda z zaprezentowanych metod analizy strategicznej ma swoją specyfikę, z czego wynikają błędy, które można popełnić w trakcie stosowania danej techniki. Są jednak trzy niebezpieczeństwa i problemy wspólne dla wszystkich metod, mogące spowodować, że analiza nie przyniesie planowanych rezultatów. Dlatego też uznaliśmy za niezwykle ważne zwrócenie na nie uwagi czytelników tej książki.

Pierwszy problem to nieumiejętność oddzielania strategii od taktyki, spraw pilnych od spraw ważnych. Błędem często popełnianym przez osobv przeprowadzające analizy strategiczne jest podświadome kierowanie uwagi na kwestie operacyjne, z natury bardziej wymierne i namacalne, a tym samym łatwiejsze do omawiania. W tabeli 3.5 wymieniono cechy odróżniające aspekty strategiczne od aspektów operacyjnych działania firmy. Zapoznanie się z nimi ułatwi przeprowadzającym tego rodzaju analizę skoncentrowanie się na kwestiach, których powinna ona dotyczyć.

Jak widać, zagadnienia będące przedmiotem analizy strategicznej mają większe znaczenie i obejmują długi horyzont czasowy. Zajmują się nimi pracownicy raczej wyższego szczebla, prowadząc działania w sposób stały, ciągły. Problemy, których dotyczy analiza, są nieustruk- turyzowane, wiąże się z nimi duże ryzyko i niepewność. Decyzje podejmuje się na ogół na podstawie informacji zewnętrznych, subiektywnych. Ponadto kwestie te nie są łatwe do bezpośredniej oceny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.