Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Kanały administrowane – ciąg dalszy

Integracja pionowa typu korporacyjnego może polegać na rozwijaniu przez producenta działalności handlowej lub przez handel – działalności wytwórczej. Można stwierdzić, że – niezależ nie od szczegółowej motywacji – dążenie do integracji pionowej i jej wykorzystywanie wynika z podstawowej przesłanki: korzyści płynących z zespolenia wszystkich elementów marketingu w jednym organizmie decyzyjnym. Umożliwia to sprawowanie kontroli nad nimi w całym procesie obsługi finalnych odbiorców.

Zainteresowanie tworzeniem kanałów korporacyjnych wzrasta wraz z rozszerzaniem możliwości podnoszenia stopnia efektywności gospodarowania w rezultacie podejmowania działalności zintegrowanej. Osiągane w wyniku takiej działalności korzyści wspomagają główną przesłankę tworzenia kanałów korporacyjnych. Zakres i charakter tych korzyści są bardzo zróżnicowane zależnie od opłacalności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Przejawia się to m.in. w następujących dziedzinach +:

– koordynacji i synchronizacji funkcji oraz czynności podejmowanych i wykorzystywanych w kanale

– standaryzacji środków i procedur działania

– stosowania technologii działania na wielką skalę

– ograniczania ryzyka i niepewności działania.

Zalety integracji instrumentów i działań marketingowych przez tworzenie kanałów korporacyjnych wskazują, że może to być w wielu sytuacjach efektywny kierunek działania. Nie oznacza to wszakże, że kanały takie nie mają niekorzystnych cech i że nie występują warunki ograniczające powstawanie tych kanałów. Kanały korporacyjne odzwierciedlają przede wszystkim bardzo kapitałochłonny sposób wiązania działalności produkcyjnej i handlowej, mogą zmniejszać zdolność dostosowawczą organizmu gospodarczego do warunków działania, prowadzić do znacznego zmonopolizowania rynku, wzrostu kosztów dystrybucji itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.