Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Dobry system ocen

Ocena jest opinią wartościującą, powstającą w wyniku porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z pewnym wzorcem (standardem) lub z innymi obiektami, wykorzystywaną dla celów analityczno-kontrolnych i decyzyjnych. Ocena jest jedną z…

Przeformułowanie pytania

Niektórzy goście są przekonani, że muszą odpowiedzieć na każde skierowane do nich pytanie, i automatycznie udzielają odpowiedzi, nie zastanawiając się ani przez chwilę. A przecież istnieją lepsze sposoby, aby wywrzeć korzystne wrażenie i…

Struktura dystrybucji produktów firmy

W arkuszu planistycznym wartości budżetów w poszczególnych latach zostały również przedstawione w formie graficznej. Dużą rolę odgrywają budżety na komunikację i rozwój produktu (marki), co wynika ze specyfiki tego rynku, na którym trzeba…

Praca menedżera – dalszy opis

Niektóre z japońskich firm szkoleniowych wyspecjalizowały się w wypieraniu nadmiernej rywalizacji kierowników wewnątrz danej organizacji i zastępowaniu jej współpracą. Aplikowane środki są niekiedy zaskakująco proste: dwutygodniowy trening…

Rola prób przed rozpoczęciem prezentacji

Im więcej prób przeprowadzimy przed prezentacją, tym pewniej będziemy się czuli w jej trakcie, co z pewnością nie umknie uwadze słuchaczy. Ćwiczmy mówienie i korzystanie z pomocy wizualnych. Podczas prób postarajmy się jak najdokładniej…

Cena jako element marketingu – dalszy opis

Procesowi kształtowania cen na określonym poziomie powinna towarzyszyć świadomość, że w pewnym zakresie mogą być one substytuowane przez inne instrumenty i działania marketingu. Wyższym cenom na produkty mogą np. towarzyszyć dogodniejsze…