Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Rozwój sieci franchisingowej

Rozwój sieci franchisingowej musi odbywać się stopniowo, również biuro wspomagające franchisobiorców i służące im radom będzie tworzone pomału. Jest jednak bardzo istotne, aby franchisobiorca od momentu zetknięcia się z dawcą dostał kompletną pomoc. Franchisodawca musi przeszkolić swój personel i uświadomić mu znaczenie franchisingu. Potrzeby franchisobiorcy muszą być starannie przeanalizowane, gdyż wiążą się z wydatkami oraz przyszłym funkcjonowaniem firmy. Na tym etapie tworzenia sieci franchisodawca nie powinien oszczędzać. Firma powinna traktować franchisobiorcę jako przyszłe źródło dochodu. Każdy franchisobiorca zapewnia w przyszłości dochód, długoletnie kontrakty zawarte między stronami gwarantują stały zbyt na towary firmy.

Potrzeby franchisobiorcy na doradztwo mogą być zaspokajane w różny sposób w zależności od dziedziny. Szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zagadnień podatkowych, problemów płacowych mogą przeprowadzić stali pracownicy franchisodawcy. Dodatkowi doradcy finansowi będą niezbędni dopiero wtedy, gdy sieć rozrośnie się tak, że jej obsługa przez dotychczasowych pracowników będzie niemożliwa. Bardzo ważna jest sprzedaż, zwłaszcza, że większość umów franchisingowych to franchising działalności handlowej (format franchising). Doradcy franchisodawcy muszą wyjaśnić, jaki segment rynku będzie obsługiwany przez firmę. Musi to robić właściwa osoba, rzadko bywa to osoba spoza firmy franchisodawcy. Nawet najlepszy doradca zewnętrzny nie zrobi tego właściwie. Istotne znaczenie ma tu zaufanie. Duże znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia ma marketing, a z punktu widzenia franchisobiorcy wystrój wnętrza i wygląd firmy. W tym przypadku dobrze jest skorzystać z usług firm konsultingowych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Pomoc specjalistów jest również niezbędna w rozwoju przedsięwzięcia franchisobiorcy. Twórczość i inwencje biorców powinien wspierać zespół specjalistów dawcy, przygotowanych do tego zadania zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Istotą franchisingu jest standaryzacja. Franchisoda- wca oferuje franchisobiorcy pakiet franchisingowy, sprawdzony w ofercie pilotażowej. Pakiet ten jest adresowany do osób o określonym profilu – potencjalnych franchisobiorców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.