Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

DEFINICJA I ISTOTA WARTOŚCIOWANIA PRACY

Ważną rolę w kształtowaniu płac odgrywa wartościowanie pracy, toteż warto poświęcić mu uwagę. Wartościowanie pracy, zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w ich treści (trudności prac), wykorzystywanym w polityce personalnej firmy.

Termin „wartościowanie pracy” jest tłumaczeniem anglojęzycznego job evaluation, co można byłoby też tłumaczyć jako szacowanie lub ocenę pracy (robót). W polskiej terminologii mówi się o wartościowaniu pracy (obecnie najczęściej) lub o kwalifikowaniu pracy (rzadziej – choć, być może, poprawniej). Terminu „kwalifikowanie pracy” używał w szczególności prof. Jan Korda- szewski – jeden z pionierów analitycznych metod wartościowania pracy w Polsce i wybitny teoretyk płac.

Treść pracy, zwana też w języku zawodowym trudnością pracy lub, rzadziej, jakością pracy (nie mylić z jakością wykonania!) – to rodzaj prac i ich struktura, związane z zajmowanym stanowiskiem, pełnioną funkcją czy wykonywanym zawodem. Treścią pracy dyrektora przedsiębiorstwa jest kierowanie nim w sposób zapewniający realizację misji firmy, przetrwanie i rozwój, rentowność itd. Treścią pracy listonosza jest dostarczanie adresatom przesyłek (w tym przekazów pieniężnych), powierzonych poczcie przez jej klientów. Treścią pracy sprzątaczki jest sprzątanie.

Każda z w/w prac ma różny stopień trudności. Każda też dlatego powinna być inaczej wynagradzana. Wartościowanie pracy jest niezbędne przede wszystkim dla celów różnicowania wysokości oferowanych pracownikom płac stosownie do tego, jakie prace powierza się im do wykonania, aczkolwiek jego wyniki są wykorzystywane również dla celów doboru ludzi do stanowisk, oceny oraz rozwoju zawodowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.