Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Analiza strategiczna dla firmy Car Air Cond SA

Ponieważ spółka Car Air Cond nie miała doświadczenia w samodzielnym przeprowadzaniu analiz marketingowych, postanowiła skorzystać z usług zewnętrznych konsultantów. Określili oni wraz z kierownictwem firmy podstawowe czynniki sprzyjające i zagrażające jej funkcjonowaniu. Podstawą był systematyczny audyt firmy i jej otoczenia zgodnie z metodologią stosowaną przez konsultantów. Czynniki te przedstawiono na ilustracji 3.7.

Po ocenie wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami macierzy SWOT niełatwo było zinterpretować wyniki analizy. Z jednej strony pojawiły się czynniki sprzyjające ekspansji rynkowej, takie jak perspektywa dotarcia z ofertą do innych oddziałów głównego klienta oraz duże zainteresowanie klientów – zwłaszcza przed sezonem letnim – atrakcyjnymi pakietami, w których ramach kupuje się samochody z klimatyzacją. Z drugiej strony niektóre słabości firmy (uzależnienie od dostaw dla jednego producenta aut i jednej kategorii samochodów, brak doświadczenia w aktywnych działaniach marketingowych) spowodowały, że konsultanci zewnętrzni zalecili rozważenie strategii konkurencyjnej (mini-maxi), polegającej na wyszukiwaniu największych szans w otoczeniu i wykorzystywaniu ich.

Następnym krokiem było przeanalizowanie portfela produktów Car Air Cond ze szczególnym uwzględnieniem klimatyzatorów do poszczególnych typów samochodów oraz klimatyzatorów uniwersalnych. Część danych potrzebnych do tej analizy zewnętrzni konsultanci kupili w agencji badań rynku wyspecjalizowanej w badaniach sektora motoryzacyjnego, a następnie wprowadzili je do tabeli BCG. Analiza w formie graficznej unaoczniła poważny problem, jakim jest brak „dojnych krów” w porfolio firmy, w sytuacji gdy z powodu kurczenia się rynku klimatyzatory do samochodów klas B i C stały się „psami”. Firma może wiązać pewne nadzieje z dwoma „gwiazdami” – zyskującymi na popularności klimatyzatorami do samochodów klasy A oraz klimatyzatorami uniwersalnymi, które planuje wprowadzić na rynek.

Potwierdzeniem wcześniejszych obserwacji są wyniki analizy McKinseya, przeprowadzonej wspólnie przez kierownictwo firmy i konsultantów zewnętrznych. Zalecona strategia selektywnych inwestycji potwierdza obserwacje z wcześniej przeprowadzonych analiz SWOT i BCG.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.