Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych

Zabezpieczeniem zwrotności kredytu może być przewłaszczenie przedmiotu, na który udziela się kredytu. Wówczas klient podpisuje dodatkowo umowę przewłaszczenia określonego przedmiotu zakupu. Z mocy takiej umowy do czasu spłaty kredytu właścicielem przewłaszczonych rzeczy jest bank. Natomiast klient (kredytobiorca) jest jedynym użytkownikiem tych rzeczy. W przypadku zaprzestania spłaty umownych rat te rzeczy mogą być użytkownikowi przymusowo odebrane. Po zaakceptowaniu przez bank umowy, którą zawarł sprzedawca, bank przekazuje pieniądze na rachunek bieżący sprzedawcy. Od tego momentu sprzedawca odpowiada na ogólnych zasadach jedynie za wady sprzedanych towarów. Natomiast stosunki wynikające z umowy kredytowej łączą kredytobiorcę (nabywcę – użytkownika) z bankiem.

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych jest zróżnicowane zależnie od okresu, na jaki są udzielone, i w 1998 r. wahało się w granicach 24%-32%. Kredyty lombardowe były oprocentowane wyżej. Ponadto większość banków pobierała przy udzielaniu kredytu prowizję w granicach 0,75% do 2%. Oczywiście wysokość oprocentowania zależy od stopy inflacji i w miarę spadania jej tempa oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych ulegnie obniżeniu. Koszt kredytu zależy jednak nie tylko od wysokości stopy procentowej, ale także od sposobu jego opłacania. Na przykład oprocentowanie trzymiesięcznego kredytu przy stopie 45% p.a. wyniesie 11,25%, gdy kredyt będzie spłacony jednorazowo po upływie kwartału. Przy miesięcznych spłatach tej kwoty faktyczne oprocentowanie zmaleje do 7,5% w wyniku malejącego zadłużenia po terminowej spłacie rat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.