Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Ryzyko – możliwość (szansa) straty

Typowymi sytuacjami są również ryzyka w handlu prezentowane w przykładzie 1.2 oraz 1.3. W przykładzie 1.2 dowodem realizacji ryzyka kursowego mogą być wahania, niedoszacowanie czy też przeszacowanie kursów, które w efćkćio mogą etać cię przyczyną tak specyficznego zagrożenia, jakim jest wielka nieopłacalność kontraktu, a w konsekwencji nawet ogłoszenie upadłości firmy.

Bazą dla rozważań dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego, a w szczególności podejścia ekonomicznego do ryzyka, jest dorobek amerykańskiej myśli ekonomicznej i ubezpieczeniowej, gdyż właśnie osiągnięcia amerykańskie należy uznać w tej dziedzinie za najbardziej reprezentatywne i znaczące. W licznych amerykańskich podręcznikach można znaleźć definicje ryzyka ubezpieczeniowego, które są uznawane za najbardziej popularne. Są one osiągnięciem światowej myśli w dziedzinie teorii ryzyka ubezpieczeniowego. Właśnie te definicje, które można potraktować jako definicje podstawowe ryzyka ubezpieczeniowego, zaprezentujemy w naszych rozważaniach, dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego [3], [10], [11], [14], [15].

Według tej definicji możliwość (szansa) straty istnieje lub nie. Tak więc nie oceniamy jej stopniem prawdopodobieństwa, tzn. liczbą z przedziału (0 1). Inny wariant tej definicji mówi o szansie mierzalnej, a więc wskazuje procedurę oceny tej szansy. Najczęściej ocena ta wiąże się już ze stopniem prawdopodobieństwa.

W tej definicji ryzyko utożsamiamy z prawdopodobieństwem straty spowodowanej zdarzeniem losowym o specyficznym charakterze, a konkretnie – ze stopniem tego prawdopodobieństwa. Wspomniane prawdopodobieństwo jest liczbą z przedziału (0 1). Tak więc ryzyko jest niewiadomą wielkością z przedziału (0 1). Trzeba przyznać, że ta definicja jest najbliższa potocznemu rozumieniu ryzyka, jednak w procesie oceny ryzyka jest często zawodna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.