Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Hazard psychiczny oraz hazard moralny

Hazard fizyczny (physical hazard) – warunki zewnętrzne lub cechy fizyczne, niezależne od podmiotu (osoby), które bezpośrednio wpływają na szansę realizacji danego ryzyka, a w konsekwencji zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego (straty).

Typowym przykładem hazardu fizycznego, podawanym w wielu publikacjach [14], [10], [11], [3] jest przykład dotyczący ryzyka pożaru budynku. W tym przypadku do okoliczności, które są traktowane jako hazard fizyczny zaliczamy: typ budynku, jego konstrukcję, lokalizację, przeznaczenie, sposób wykorzystania oraz stan i rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Inny typowy przykład hazardu fizycznego dotyczy również charakterystycznego produktu ubezpieczeniowego jakim jest ubezpieczenie pojazdu od wypadku drogowego [11], W tym przykładzie rozważamy niebezpieczeństwo kolizji drogowej pojazdu. Przykładem hazardu fizycznego są w tej sytuacji złe warunki atmosferyczne, m.in. oblodzenie jezdni, które zwiększa szansę realizacji tego niebezpieczeństwa.

Hazard moralny (morał hazard) – rosnące prawdopodobieństwo strat będące wynikiem występujących wśród osób ubezpieczonych nieuczciwych tendencji wynikających z cech charakteru i osobowości, takich jak: nieuczciwość oraz skłonności do defraudacji.

Typowym przykładem hazardu moralnego jest każde zachowanie wyrażające skłonność ubezpieczonego do umyślnego spowodowania wypadku ubezpieczeniowego w celu wyłudzenia od ubezpieczyciela odszkodowania [15], np. podpalenie swojego, ubezpieczonego domu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.