Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Struktura przedmiotowa i podmiotowa rynku cz. II

Zainteresowanie orientacją rynkową oraz stosowaniem marketingu może wystąpić przede wszystkim w tych przedsiębiorstwach, które napotykają ograniczenia po stronie popytu oraz wynikające z nich trudności w sprzedaży konkretnego produktu lub…

Rodzaje rachunków w bankowych instytucjach

Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie w operacjach rozliczeniowych. Na rachunki bieżące wpływają należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi, z tych rachunków są podejmowane środki na wypłatę wynagrodzeń,…

Utrzymanie produktu w nie zmienionej postaci

Proces usprawniania i upraszczania produktu powinien być poprzedzony analizą możliwości utrzymania go w nie zmienionej postaci. Postępowanie polegające na utrzymywaniu istniejącego produktu w nie zmienionej postaci może być stosowane…

Praca i płaca w zarządzaniu – ciąg dalszy

Przy omawianiu poszczególnych kwestii w pewnej liczbie przypadków przedstawiano wyostrzony obraz problemów i sytuacji. Był to celowy zabieg, ułatwiający przeprowadzenie określonego rozumowania, zmierzający do jaśniejszego wskazania istoty…

UNIWERSALNE CELE POLITYKI PERSONALNEJ

Każde przedsiębiorstwo jest inne, działa w innym środowisku, w innych uwarunkowaniach, ma inną kulturę i inne problemy. W każdym pracują jedyne w swoim rodzaju zespoły ludzkie, składające się z niepowtarzalnych jednostek. Tak więc cele…