Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Programowanie działań promocyjnych – kontynuacja

W zależności od ustalonych szczegółowych zadań promocji środków sprzedaży wybiera się ten środek lub środki promocyjne, za promocyjnych pomocą których zadania mogą być realizowane. Przy zamierzonym stosowaniu wielu środków promocyjnych należy ustalić, w jakiej proporcji będą one wykorzystane w procesie wspierania sprzedaży produktu jeżeli występuje na rynku wiele produktów, to proporcje te powinny być ustalone dla poszczególnych produktów. Wybrane środki promocyjne muszą być dostosowane do ustalonych zadań promocji sprzedaży oraz zintegrowane z innymi elementami marketingu.

Z punktu widzenia skuteczności środków promocyjnych istotne znaczenie ma ich zintegrowanie z cyklem życia produktu oraz z reklamą. W różnych fazach cyklu życia produktu na rynku należy bowiem formułować odmienne zadania dla promocji i stosować inne środki promocyjne. Stosowanie środków promocyjnych wymaga w wielu przypadkach jednoczesnego stosowania środków reklamowych. Zależność reklamy od niektórych środków promocji przedstawiono w tablicy 13.3.

Ważnym elementem programowania działań promocyjnych jest określenie prawidłowej proporcji i stopnia intensywności oddziaływania środków promocyjnych uruchamianych wobec konsumenta i wobec handlu. Jeżeli zostaną zastosowane zbyt intensywne środki promocyjne wobec konsumenta oraz równocześnie niedostateczne środki promocyjne wobec handlu, to może powstać luka między stopniem zainteresowania handlu tym produktem a stopniem zainteresowania konsumenta. Pobudzanie decyzji zakupów u konsumenta przez zwiększenie atrakcyjności podaży (produktu) w handlu wymaga równoległego pobudzania decyzji handlu przez zwiększenie atrakcyjności podaży u producenta. Promocja tworzy wówczas zintegrowany system w sferze obsługi rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.