Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Zasady prowadzenia działalności (koncepcja)

Franchisobiorca przyjmuje całościowy system formuły przedsiębiorstwa. Zobowiązuje się dostosować wystrój wnętrz, kolorystykę, znaki firmowe, sprzęt, menu, formułę obsługi itp. Zgadza się również na przyjęcie Podręcznika Danych o Prowadzeniu Działalności, jako niezbędnego do zachowania właściwego wizerunku i sukcesu firmy dawcy. Oznacza to, że szczególne interesy i wymagania franchisobiorcy, odbiegające od ogólnie przyjętych zasad, nie mogą być brane pod uwagę.

Podręcznik franchisingowy opisuje szczegółowe zasady prowadzenia działalności (koncepcję), tzn. oficjalne normy prowadzenia działalności, specyfikacje i procedury zalecane przez dawcę do prowadzenia przedsiębiorstwa. Może być przez dawcę modyfikowany: Wydawany jest zwykle w języku ojczystym dawcy. Biorca zobowiązuje się do przechowywania podręcznika w swoim przedsiębiorstwie, które objęte zostało umową franchisingową przez cały okres obowiązywania umowy, a wszelkie zmiany lub dodatki dołączone zostaną do niego po ich otrzymaniu.

Dawca nie może wykorzystywać podręcznika do zmian w podstawowych ustaleniach umowy franchisingowej zmiany mogą mieć jedynie charakter administracyjno-organizacyjny. Realnie rzecz biorąc, to franchisingobiorca ma kontrolę nad przedsięwzięciem – jest przez cały czas na miejscu. Franchisin- godawca pomaga biorcy otworzyć punkt – później zaczyna wymagać (dostosowania się do systemu, utrzymania standardu). Jeżeli biorca nie stosuje się do warunków umowy, umowa zostaje rozwiązana. Franchisingodawca polega na biorcy w sprawach wymagających stosowania przepisów lokalnego prawa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.