Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Trzeci etap wypełniania luki – przypisanie zadań cząstkowych

Ostatnim elementem wyznaczania celów i opracowywania strategii marketingowych jest przypisanie konkretnych zadań cząstkowych wpływających na realizację założeń poszczególnych strategii w układzie produkt – rynek. W każdą ćwiartkę macierzy Ansoffa wpisujemy od jednego do trzech kluczowych zadań. Na przykład w wypadku części „Penetracja rynku” takimi zadaniami mogą być:

– wprowadzenie programu lojalnościowego służące zwiększeniu częstotliwości zakupów,

– przeprowadzanie akcji promocji sprzedaży mające na celu wzrost wartości jednostkowej zakupów (wielopaki).

Podobnie jak celom, tak i poszczególnym strategiom w macierzy Ansoffa warto poświęcić nieco więcej czasu i wysiłku – trafność zaleceń będzie wpływała na jakość dalszych części planu, między innymi tych, które dotyczą kompozycji marketingu mix.

Znając już podstawowe metody i techniki opracowywania części planu marketingowego obejmującego cele i strategie, zobaczmy, jak wykonać to w praktyce, z zastosowaniem arkusza planistycznego zamieszczonego na CD-ROM-ie dołączonym do tej książki.

Pierwszym krokiem przy sporządzaniu strategicznej części planu jest określenie kluczowych celów marketingowych w arkuszu przedstawionym w tabeli 5.3. Cele marketingowe opisujemy na podstawie wcześniejszych ocen w ramach audytu marketingowego, metod SWOT, BCG i McKinseya oraz wniosków z analizy rynku. Jest to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych elementów opracowywania planu, wymaga bowiem umiejętności strategicznego myślenia i wyznaczania najważniejszych celów firmy na najbliższe lata. Pomoże nam w tym analiza SWOT dzięki określeniu opcji strategicznych w kolumnach tabeli zawierającej wiele ocen +1. Ważnym punktem odniesienia do określania celów jest również wykorzystanie informacji z analizy luki strategicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.