Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Towarzystwa ubezpieczeniowe – dalszy opis

Działalność zakładu ubezpieczeń, mającego formę spółki akcyjnej, regulują w pierwszej kolejności przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, natomiast w pozostałym zakresie – w szczególności w kwestii dotyczącej kompetencji poszczególnych organów spółki – mają zastosowanie przepisy kodeksu prawa spółek.

Nadanie zakładowi ubezpieczeń postaci spółki akcyjnej nie jest w Polsce rozwiązaniem nowym. Było już ono stosowane w okresie międzywojennym, a także częściowo po II wojnie światowej. Jednakże w odróżnieniu od regulacji zawartych w prawie spółek – zakład ubezpieczeń funkcjonujący w formie spółki akcyjnej – podlega dodatkowej kontroli sprawowanej przez organ nadzoru. Jednym z przykładów jest wymóg zatwierdzania zmian w statucie spółki przed ich zarejestrowaniem przez Ministra Finansów. Ponadto osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Przepisy prawa spółek nie stawiają szczególnych wymogów założycielom spółek akcyjnych. Natomiast w przypadku działalności ubezpieczeniowej założycielami spółki mogą być osoby, które nie były karane za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe, dają rękojmę prowadzenia spraw w sposób należyty oraz posiadają środki własne wolne od obciążeń na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu założycielskiego.

Dodatkowe różnice występują w kwestii regulacji wysokości kapitału zakładowego. W przypadku spółki ubezpieczeniowej kapitał zakładowy musi być wielokrotnie wyższy niż kapitał w innych spółkach akcyjnych (500 000 zł), w których kwestię tę regulują przepisy prawa spółek. Ponadto do szczególnych postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej należy również regulacja dotycząca sposobu objęcia i terminu opłaty. Kapitał zakładowy oprócz wyżej wspomnianych obwarowań nie może być niższy, niż najniższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego, wymaganego dla danych grup ubezpieczeń, w których zakład prowadzi działalność. Inaczej, niż dotyczy to działalności zwykłych spółek akcyjnych – akcjonariusze zakładu powinni objąć i wnieść cały kapitał przed zarejestrowaniem spółki1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.