Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Rozwój nowego produktu

Rozwój nowego produktu obejmuje działalność zmierzającą do Fazy odpowiedniego ukształtowania struktury właściwości produktu, rozwoju co umożliwia skierowanie go na rynek. Działalność tę można podzielić na fazy7:

– poszukiwania i gromadzenia idei produktu

– wstępnej selekcji idei produktu

– analizy ekonomicznej idei produktu

– technicznego rozwoju produktu

– testowania i wprowadzania produktu na rynek.

Rozwój nowego produktu rozpoczyna się od fazy poszukiwania i gromadzenia idei tego produktu, a więc właściwości, które mają być w produkcie wyrażone, aby mógł on zaspokajać istniejące lub wywoływać nowe potrzeby konsumentów. Założenia takiego postępowania mogą być oparte na poszukiwaniu idei w kręgu zbieżnym z istniejącym programem działalności przedsiębiorstwa lub niezależnym od tego programu.

Idee nowego produktu mogą być poszukiwane zarówno w przedsiębiorstwie, jak również poza przedsiębiorstwem. W przedsiębiorstwie produkcyjnym mogą one pochodzić od konstruktorów i technologów, pracowników obsługujących proces wytwarzania, specjalistów w zakresie zaopatrzenia i zbytu produktów itp.

Idee nowego produktu poszukiwane poza przedsiębiorstwem produkcyjnym mogą pochodzić od konsumentów, pracowników handlu, doradców, dostawców materiałów i surowców, agencji usługowych (np. reklamowych) itp.

Jeżeli wiodącym podmiotem kształtowania struktury marketingu nie jest przedsiębiorstwo produkcyjne, lecz przedsiębiorstwo handlowe, to głównie (ale nie wyłącznie) to przedsiębiorstwo powinno poszukiwać i gromadzić idee nowego produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.