Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Produkt w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa

– 1. Produkt jest takim elementem marketingu, który nie występuje jako autonomiczny instrument działania przedsiębiorstwa, lecz w powiązaniu z innymi instrumentami i działaniami marketingowymi.

– 2. O znaczeniu produktu jako elementu marketingu decydują poziom i struktura jego właściwości (funkcji) oraz cechy bezpośrednio towarzyszących mu instrumentów, a więc opakowania i oznakowania.

– 3. Produkt oraz jego właściwości (funkcje) są podstawą opracowywania strategii produktu, obejmującej:

– kształtowanie funkcji produktu i jego wyposażenia

– wybór i podejmowanie działań związanych z produktem

– wprowadzanie nowego produktu na rynek

– wycofywanie produktu z rynku

– kształtowanie struktury asortymentowej produktów.

– 4. Istnienie produktu na rynku jest poprzedzone cyklem obserwacji i badań zjawisk rynkowych oraz cyklem tworzenia produktu. Te dwa procesy, uzupełnione cyklem życia produktu na rynku, tworzą cykl zintegrowany.

– 5. Elementem cyklu zintegrowanego jest cykl życia produktu na rynku, który obejmuje okres od momentu wprowadzenia produktu na rynek do momentu wycofania go z rynku.

– 6. Każdy cykl życia produktu na rynku charakteryzuje występowanie faz, które wyrażają zróżnicowane kształtowanie się wielkości sprzedaży produktu. Każda faza cyklu życia produktu na rynku wymaga opracowania odmiennej struktury marketingu.

– 7. Cykl życia produktu na rynku może być przedmiotem celowego regulowania przez przedsiębiorstwo, które zmierza w ten sposób do poprawy relacji między dochodami osiąganymi ze sprzedaży produktu a ponoszonymi kosztami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.