Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

POWSTANIE I EWOLUCJA BANKOWOŚCI CZ. II

Wyrazem integracji gospodarczej było powstanie w 1979 r. Europejskiego Systemu Walutowego z międzynarodową jednostką walutową ecu (por. rozdz. 14.1.1.). W procesach transformacji naszego kraju szczególne znaczenie ma integracja z Unią Europejską. Dotyczy to zwłaszcza procesu integracji polskich banków z bankowością europejską1. W 1994 r. Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. Przewiduje się przystąpienie Polski do Unii w pierwszych latach przyszłego wieku, o czym jest mowa w rozdz. 2.4.2. Państwa członkowskie Unii Europejskiej utworzyły od 1999 r. Europejską Unię Monetarną i wprowadziły wspólny pieniądz euro. Otwiera to nowy etap rozwoju bankowości europejskiej, który cechuje wspólna polityka pieniężna krajów członkowskich Unii Monetarnej.

Rozwój stosunków gospodarczych wymagał nowej organizacji operacji bankowych oraz sprawniejszych narzędzi pracy. Przemianom zachodzącym w procesach gospodarczych towarzyszył postęp techniczny, zwłaszcza w dziedzinie stosowania komputerów i teletransmisji. Wprowadził on do banków nowe urządzenia i metody przesyłania różnych informacji, w tym rozliczeń pieniężnych. Informatyka eliminuje odległości i geograficzne różnice czasu. Połączenie teletransmisją komputerów różnych banków umożliwia automatyczne i natychmiastowe wykonywanie operacji bankowych w obrocie krajowym i międzynarodowym. Na tym tle pojawiają się działania organizacyjne i techniczne, które nazwano innowacjami bankowymi (por. rozdz. 3.5.). Polegają one na zmianach struktur organizacyjnych banków oraz na wprowadzaniu nowych metod pracy i nowoczesnych instrumentów płatniczych (np. karty

Szerzej na ten temat pisze J.K. Solarz, Dostosowanie banków do standardów europejskich, Zarządzanie i Bankowość, Sp. z o.o., Warszawa 1993. płatnicze). Typowy nowoczesny bank staje się bankiem uniwersalnym, wykonującym operacje krótko- i długoterminowe w obrocie krajowym i zagranicznym, a także świadczącym inne usługi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.