Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Analiza luki strategicznej

Na ilustracji 4.3 przedstawiono zależności między rynkiem obsługiwanym, prognozą sprzedaży a planem sprzedaży. Luka strategiczna między prognozą sprzedaży (kontynuacją dotychczasowych działań firmy na rynku) a planem sprzedaży…

INKASO BANKOWE

Inkaso bankowe jest tradycyjną, ale także obecnie popularną usługą, świadczoną przez banki w różnych krajach. Rozróżnia się przy tym:

Pisanie na folii

Markery do pisania na folii są dostępne w wielu kolorach i z końcówkami o różnej grubości. Folie pisane odręcznie mogą być przygotowane w każdej chwili, zależnie od potrzeb, są więc bardzo wygodnym narzędziem. Możemy coś na nich napisać…

Kanały dystrybucji – ciąg dalszy

Jeżeli każdy z podmiotów funkcjonujących w sferze obsługi rynku koncentruje uwagę tylko na tych elementach, którymi dysponuje lub może dysponować jako zmiennymi decyzyjnymi, to nie może powstać z nich zwarty system oddziaływania na…

Analiza strategiczna dla firmy Car Air Cond SA

Ponieważ spółka Car Air Cond nie miała doświadczenia w samodzielnym przeprowadzaniu analiz marketingowych, postanowiła skorzystać z usług zewnętrznych konsultantów. Określili oni wraz z kierownictwem firmy podstawowe czynniki sprzyjające i…

Rozwój sieci franchisingowej

Rozwój sieci franchisingowej musi odbywać się stopniowo, również biuro wspomagające franchisobiorców i służące im radom będzie tworzone pomału. Jest jednak bardzo istotne, aby franchisobiorca od momentu zetknięcia się z dawcą dostał…

FORMY AKORDOWE

Akord polega na bezpośrednim uzależnianiu wysokości zarobku pracownika od rodzaju (kwalifikacji) wykonywanych prac oraz od liczby wykonanych wyrobów bądź operacji ("detalooperacji"). W istocie jest więc, jak to trafnie zauważa A. Melich,…

Analiza SWOT dla firmy Hair Style

Opracowując analizy strategiczne, właścicielka salonu fryzjerskiego Hair Style stanęła przed trudniejszym zadaniem niż wcześniej omawiane organizacje, ponieważ nie ma gotowych modeli oceny sytuacji strategicznej ani też nie może liczyć na…

Istota procesu postępowania konsumentów

Punktem wyjścia wszelkich działań marketingowych jest konsument. Wiedza o konsumencie oraz jego postępowaniu na rynku jest niezbędna do opracowania jakiegokolwiek programu marketingowego czy też skutecznego zastosowania któregokolwiek z…