Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

POLECENIE ZAPŁATY CZ. II

Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie może przekroczyć równowartości 1000 euro, gdy dłużnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a 10 tys. euro w przypadku pozostałych dłużników. W przeszłości…

Środki reklamy i kryteria ich wyboru

Reklama jako działalność informacyjna oraz nakłaniająca jej reklamy odbiorcę do określonego działania na rynku jest prowadzona za pośrednictwem środków reklamowych. Są one nosicielami informacji i sugestii, które przedsiębiorstwo chce…

Hazard psychiczny oraz hazard moralny

Hazard fizyczny (physical hazard) - warunki zewnętrzne lub cechy fizyczne, niezależne od podmiotu (osoby), które bezpośrednio wpływają na szansę realizacji danego ryzyka, a w konsekwencji zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku…