Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Czynności wykonywane przez kierownictwo banku – kontynuacja

Ogólnie można przyjąć, że struktury obiektowe pojawiają się wraz ze wzrostem stopnia dywersyfikacji działalności banku w rozumieniu świadczonych usług i obsługiwanych klientów. Ich stosowanie oznacza zwracanie większej uwagi na integrowanie działalności wokół określonego „obiektu”, który uzyskuje względną autonomię. Komórki i jednostki centrali przejmują natomiast funkcje, które są niezależne od specyfiki danego obiektu i realizowane wobec każdego z nich. Zaletą struktury obiektowej, w porównaniu ze strukturą funkcjonalną, jest wyższy stopień absorpcji zakłóceń zewnętrznych. Tak bowiem jest, że zakłócenia występujące w obrębie jednego „obiektu” nie muszą być przenoszone na drugi z nich. W strukturach obiektowych pojawia się również większa możliwość decentralizacji decyzji, na co wpływa łatwość określenia związku między efektami pracy a jej czynnikami. Istnieje zatem możliwość odciążenia naczelnego kierownictwa od spraw bieżących, co umożliwia jego skoncentrowanie się na sprawach strategicznych dla banku.

Jednym z kierunków rozwoju banku może być jego ekspansja terytorialna (związana z wcześniej sygnalizowanym zjawiskiem globalizacji). Jest ona następstwem walki konkurencyjnej między bankami, z których każdy chce trafić bezpośrednio do klienta. Rozwój bankowości oddziałowej jest również możliwy dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, który zaczął obejmować regiony nie pokryte siecią banków. Przejawem ekspansji terytorialnej banków jest uruchamianie oddziałów na danym terenie, poszerzanie działalności o kolejne regiony, a nawet kraje. Schemat 7.7 pokazuje ewolucję terytorialną banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.