Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Praca menedżera – dalszy opis

Niektóre z japońskich firm szkoleniowych wyspecjalizowały się w wypieraniu nadmiernej rywalizacji kierowników wewnątrz danej organizacji i zastępowaniu jej współpracą. Aplikowane środki są niekiedy zaskakująco proste: dwutygodniowy trening…

Rola prób przed rozpoczęciem prezentacji

Im więcej prób przeprowadzimy przed prezentacją, tym pewniej będziemy się czuli w jej trakcie, co z pewnością nie umknie uwadze słuchaczy. Ćwiczmy mówienie i korzystanie z pomocy wizualnych. Podczas prób postarajmy się jak najdokładniej…

Cena jako element marketingu – dalszy opis

Procesowi kształtowania cen na określonym poziomie powinna towarzyszyć świadomość, że w pewnym zakresie mogą być one substytuowane przez inne instrumenty i działania marketingu. Wyższym cenom na produkty mogą np. towarzyszyć dogodniejsze…

Rachunek zysków i strat banków

Dochody z odsetek od udzielonych kredytów są także zróżnicowane. Ale struktura udzielanych kredytów zależy od struktury pasywów banku, czyli stopnia ich wymagalności. Strategia działania banku określa cele i do nich powinna być dostosowana…

Opinie redaktorów

Skontaktowałam się z kilkoma redaktorami, prosząc o opinie na temat preferowanych przez nich cech propozycji artykułów. Amy Schurr, redaktorka z „Network World”, mówi, że woli otrzymywać tekst e-mailem, i wyjaśnia: „Dzięki temu przejrzę go…

Ubezpieczenia w PRL – dalszy opis

3 stycznia 1947 r. zostały wydane dwa dekrety: o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych oraz o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Dekrety te postanowiły, że: działalność ubezpieczenio- wo-osobową i rzeczową mogą…

Różne wykresy w prezentacjach – dalszy opis

Jeśli mimo wszystko musimy umieścić w prezentacji arkusz kalkulacyjny lub skomplikowany wykres, pokażmy słuchaczom najważniejsze dane za pomocą wskaźnika laserowego lub nieco staromodnego wskaźnika teleskopowego z regulowaną długością.…

Personel bankowy

W krajach o rozwiniętym systemie bankowym personel bankowy jest uważany za najważniejszy instrument marketingu. To właśnie ludzie oddziałują na ludzi w sposób najbardziej sugestywny i skuteczny. Personel banku jest efektywnym instrumentem…