Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Istota wzajemności w ubezpieczeniach

Idea wzajemności, jako mechanizm ekonomiczno-prawny, mający na celu łagodzenie negatywnych następstw zdarzeń losowych sięga średniowiecza i - co ciekawe - znacznie wyprzedza powstanie komercyjnych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.…

Książka

Kolejnym krokiem po napisaniu raportu jest napisanie książki. Nie jest to wcale tak nużące, jak Ci się wydaje. Jeśli potrafisz się wypowiadać, potrafisz też pisać. Napisanie 200 stron książki przy tempie jednej strony dziennie zajmie mniej…

Dobry system ocen

Ocena jest opinią wartościującą, powstającą w wyniku porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z pewnym wzorcem (standardem) lub z innymi obiektami, wykorzystywaną dla celów analityczno-kontrolnych i decyzyjnych. Ocena jest jedną z…

Przeformułowanie pytania

Niektórzy goście są przekonani, że muszą odpowiedzieć na każde skierowane do nich pytanie, i automatycznie udzielają odpowiedzi, nie zastanawiając się ani przez chwilę. A przecież istnieją lepsze sposoby, aby wywrzeć korzystne wrażenie i…

Struktura dystrybucji produktów firmy

W arkuszu planistycznym wartości budżetów w poszczególnych latach zostały również przedstawione w formie graficznej. Dużą rolę odgrywają budżety na komunikację i rozwój produktu (marki), co wynika ze specyfiki tego rynku, na którym trzeba…