Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Czy Zakładanie spółek to skomplikowany proces

Ludzie, którzy uważają się za tuzy biznesu często nie wiedzą jakie różnice występują pomiędzy firmą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładanie spółek jest to tyle cięższe, że nie możesz tego zrobić w pojedynkę i musisz posiadać…

Złożoność procesu segmentacji rynku

Zaprezentowana procedura segmentacji rynku nie jest oczywiście wolna od pułapek i zagrożeń. Segmentacja to działanie wymagające czasu, które niestety często pochłania także znaczne środki finansowe, wydatkowane głównie na zdobywanie…

Regulaminy KIR – dalszy opis

KIR organizuje transport (przewóz) dokumentów rozliczeniowych i odpowiada za zawinione opóźnienia i błędy w wymianie dokumentów rozliczeniowych i realizacji innych czynności w ramach rozrachunków międzybankowych. Przesyłki transportowane…

Skokowy spadek zapotrzebowania na robotników

Zapotrzebowanie na robotników w wysoko rozwiniętych krajach stale i drastycznie maleje. W USA robotnicy przemysłowi stanowią dzisiaj zaledwie ok. 4% łącznego zatrudnienia. przypadkach (dotyczy to chociażby ogromnych hurtowni typu Makro…

Apia

W1993 roku wspólnicy uruchomili rozlewnię wody pochodzącej z v-orsko geologicznych okresu karhońskiego w Czatkowicach koło K' eszowic (w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej). Woda jest rozlewana do butli i wraz z akcesoriami (drewniane…

Struktura polskiego rynku ubezpieczeń cz. II

Od sierpnia 1990 r., czyli od czasu demonopolizacji ubezpieczeń gospodarczych zaszło na tym rynku bardzo dużo zmian. Jednym z przejawów dokonujących się przekształceń jest rosnąca liczba zakładów ubezpieczeń, działających na naszym rynku…