Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Na podium w prezentacji

Przyjrzyjmy się najpierw, co się dzieje na chwilę przed wyjściem na podium. Posłuchajmy uważnie, w jaki sposób zostaniemy przedstawieni słuchaczom. Osoba, która to robi, może powiedzieć coś osobistego, wzruszającego lub dowcipnego. Czasem…

DEFINICJA I ISTOTA WARTOŚCIOWANIA PRACY

Ważną rolę w kształtowaniu płac odgrywa wartościowanie pracy, toteż warto poświęcić mu uwagę. Wartościowanie pracy, zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w…

Początki ubezpieczeń na świecie

Nawet społeczeństwom babilońskiemu, egipskiemu, greckiemu i rzymskiemu nieobca była myśl o ubezpieczeniu się przez mogącymi powstać - w wyniku określonych zdarzeń, których wystąpienia dokładnie nie można przewidzieć - szkodami na mieniu i…

Struktura przedmiotowa i podmiotowa rynku cz. II

Zainteresowanie orientacją rynkową oraz stosowaniem marketingu może wystąpić przede wszystkim w tych przedsiębiorstwach, które napotykają ograniczenia po stronie popytu oraz wynikające z nich trudności w sprzedaży konkretnego produktu lub…

Rodzaje rachunków w bankowych instytucjach

Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie w operacjach rozliczeniowych. Na rachunki bieżące wpływają należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi, z tych rachunków są podejmowane środki na wypłatę wynagrodzeń,…

Utrzymanie produktu w nie zmienionej postaci

Proces usprawniania i upraszczania produktu powinien być poprzedzony analizą możliwości utrzymania go w nie zmienionej postaci. Postępowanie polegające na utrzymywaniu istniejącego produktu w nie zmienionej postaci może być stosowane…