Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Analiza SWOT dla firmy Hair Style

Opracowując analizy strategiczne, właścicielka salonu fryzjerskiego Hair Style stanęła przed trudniejszym zadaniem niż wcześniej omawiane organizacje, ponieważ nie ma gotowych modeli oceny sytuacji strategicznej ani też nie może liczyć na doradców zewnętrznych. W opracowaniu analizy SWOT wykorzystała ona kwestionariusz oceny silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń. Po wyselekcjonowaniu pięciu najważniejszych czynników w każdej z ćwiartek macierzy SWOT otrzymała zestawienie przedstawione na ilustracji 3.10.

Po zestawieniu elementów ocenianych w analizie SWOT właścicielka salonu Hair Style dokonała oceny krzyżowej poszczególnych czynników. Wysoki wskaźnik (+7) uzyskany w ćwiartkach „szanse” i „słabe strony” pozwala na rozpatrzenie jako zalecanej strategii konkurencyjnej, typowej dla młodych organizacji. Nowo powstający salon fryzjerski nie ma zbyt wielu atutów wewnętrznych, ale jest w stanie wykorzystać różne możliwości w otoczeniu i wypełnić lukę istniejącą na rynku.

Opracowanie analizy BCG dla nowej firmy ma wyłącznie formalny charakter. Nie mając danych o sprzedaży z ubiegłego roku (obecny rok ma być pierwszym rokiem działalności firmy), właścicielka salonu Hair Style nie może wyciągnąć wniosków. Pocztą pantoflową udało się jej zdobyć jedynie informacje o wielkości obrotów największego salonu fryzjerskiego w mieście oraz samodzielnie oszacować rozmiary lokalnego rynku usług fryzjerskich. Informacje te wskazują na potencjał „górnego” rynku usług fryzjerskich, w których Hair Style planuje się specjalizować.

Dopełnieniem analiz strategicznych dla Hair Style była samodzielnie dokonana przez właścicielkę salonu ocena pozycji konkurencyjnej i potencjału rynku metodą McKinseya. Ocena ta wykazała, że zalecaną strategią jest strategia ekspansji, co potwierdza wcześniejsze założenia, że nowa działalność ma duże szanse na sukces.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.