Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Analiza luki strategicznej

Na ilustracji 4.3 przedstawiono zależności między rynkiem obsługiwanym, prognozą sprzedaży a planem sprzedaży. Luka strategiczna między prognozą sprzedaży (kontynuacją dotychczasowych działań firmy na rynku) a planem sprzedaży (określającym ambitne zadania narzucone przez zarząd lub właścicieli) stanowi o istocie programów marketingowych planowanych przez nas na kolejne lata. Wszystkie działania marketingowe, takie jak obniżki cen czy lokalne akcje reklamowe, mają bowiem na celu wypełnienie luki strategicznej i zrealizowanie planu sprzedaży na poziomie wyższym, niż wynikałoby to z normalnej aktywności firmy na rynku.

Oszacowanie wielkości luki strategicznej. Ostatnim krokiem w przygotowywaniu planu marketingowego jest określenie wielkości luki strategicznej. W tym celu wprowadzamy do naszego planu, sporządzonego w arkuszu kalkulacyjnym, wartości prognozowanej przez nas (na podstawie szacunków z analizy rynku) sprzedaży oraz wartości sprzedaży według ambitnych założeń. W zaprogramowanych polach arkusza zostanie automatycznie wyliczona wartość luki strategicz nej, którą będziemy wypełniać działaniami marketingowymi w poszczególnych latach. Dodatkowo otrzymamy wykres prezentujący graficzny obraz luki strategicznej. Warto pod nim umieścić krótki komentarz z ogólnymi wnioskami wynikającymi z analizy luki strategicznej: czy jej wartość jest relatywnie duża, czy też mała i jakie działania należałoby podjąć, aby ją wypełnić.

Kończąc opracowywanie tej części planu marketingowego, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że zidentyfikowanie luki strategicznej pomoże nam w podejmowaniu marketingowych decyzji strategicznych i taktyczno-operacyjnych. Każda z takich decyzji powinna bowiem bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do wypełnienia pewnej części luki między prognozą sprzedaży a sprzedażą planowaną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.